Wizyty umawiane po uprzednim kontakcie telefonicznym +48 61 628 44 02       ul. Kosynierów 23,62-300 Września


SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KACZMAREK

 
KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Kaczmarek z siedzibą lokalu przy ul. Kosynierów 23 we Wrześni

  2. Inspektorem ochrony danych w Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Kaczmarek, jest Moniak Kaczmarek

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej kierowania na badania diagnostyczne.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione instytucje wynikające z obowiązującego prawa –placówki medyczne.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dokumentacji medycznej.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie papierowej.

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone ALERGOLOG/PEDIATRA Monika Kaczmarek

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl